top of page
morgenkaffe

SUPERVISION TIL AUTORISATION

Jeg tilbyder supervision individuelt eller i gruppe for psykologer på vej mod autorisation.

Hvis du arbejder med fx psykoterapeutiske samtaleforløb eller supervision af andre faggrupper vil jeg gennem supervision kunne støtte dig i disse opgaver og din faglige udvikling.

Med afsæt i en psykodynamisk forståelsesramme og med udgangspunkt i de konkrete sager du sidder med, arbejder vi i supervisionen med at vurdere og forstå bl.a. klientens psykopatologi og psykodynamik. Der skabes et rum til refleksion over terapeutiske interventioner på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet. Hertil inddrages bl.a. en forståelse af den terapeutiske alliance, forsvarsmekanismer, overføring, modoverføring, tilknytningsstil, mentaliseringevne.

bottom of page