top of page
hænder

SUPERVISION AF ANDRE FAGGRUPPER

Som pædagog, socialrådgiver, psykoterapeut, sosu-assistent, sygeplejerske eller studievejleder er I dem, der møder borgerne i deres dagligdag. Det er derfor også jer, der ofte kommer til at stå med svære samtaler med borgere og pårørende og efterfølgende bekymringer.

Her tilbyder supervisionen et rum til, at en gruppe af fagpersoner kan få hjælp til at rumme og forstå samt tænke nogle nye tanker om de udfordringer I møder i jeres arbejde. Supervisionen kan være en række af møder med en fast gruppe af medarbejdere, hvor vi drøfter de problemstillinger, I oplever i dagligdagen

bottom of page