top of page
2021-10-12-Anne-HighRes-5.JPG

OM ANNE

AUTORISERET PSYKOLOG, PH.D. 

SPECIALIST OG SUPERVISOR I PSYKOTERAPI

Med afsæt i mere end 10 års erfaringer med terapeutisk arbejde, supervision, undervisning og forskning, åbnede jeg i 2018 min egen praksis i Århus. 

Som psykolog er det vigtigt for mig at udvikle mig fagligt og sikre kvaliteten i mit arbejde. Derfor modtager jeg supervision og dygtiggør mig via kurser og faglige netværk. Nedenfor kan du læse lidt mere om mine uddannelser, min erhvervserfaring og mine udgivelser.

MIN FAGLIGE BAGGRUND

UDDANNELSE

2023: Godkendt supervisor i psykoterapi, Dansk Psykologforening

2023: Godkendt specialist i psykoterapi med voksne, Dansk Psykologforening

2017: Ph.d. fra Aalborg Universitet. Min ph.d.-afhandling omhandler supervisionsforskning med fokus på svækkelser og reparation af supervisionsalliancen

2014: Autoriseret af Dansk Psykolognævn.

2013: 3-årig uddannelse i psykodynamisk psykoterapi ved Psykiatrien i Region Nordjylland. Uddannelsen inkluderede 40 timers individuel supervision, 172,5 timers gruppesupervision, 112,5 timers egenterapi i gruppe og 120 timers teoriundervisning.

2008: Uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aalborg Universitet.

ERHVERVSERFARING

2018-: Privat praksis i Århus hvor jeg tilbyder terapi, supervision og diverse kurser.

 

2010-2019: Ansættelse ved Aalborg Universitet, med følgende skiftende opgaver i ansættelsesperioden:

  • Leder af Universitetsklinikken sammen med adjunkt Birgitte Petersen med ansvar for uddannelse, herunder undervisning og supervision, i forbindelse med de psykologistuderende interne praktikforløb på klinikken.

  • Adjunkt i klinisk psykologi på Aalborg Universitet med undervisningsopgaver på psykologistudiet samt efter og videre-uddannelse.

  • Ph.d.-studerende med udarbejdelse af forskningsprojekt indenfor supervisionsområdet.

  • Klinisk psykolog ved Universitetsklinikken, hvor jeg varetog terapeutiske samtaleforløb og patientvisitation.

2008-2010: Klinisk Psykolog ved Psykologisk Rådgivning på Teknisk Skole, Handelsskolen og Social og Sundhedsskolen i Randers. Her varetog jeg visitation, udredning og individuelle terapiforløb med unge mennesker samt supervision af pædagogisk personale

2005-2007: Leder af Sorggruppe for 14-18-årige i Kræftens Bekæmpelse.

Bunke af bøger

MINE UDGIVELSER

Smith-Nielsen, J. & Hedegaard, A. E. (2024): Podcast: "Kom godt i gang med sin supervisionspraksis". Dansk Psykologforening, Lyden af psykologi.

 

Hedegaard, A. E. (2020). The supervisory alliance in group supervision. British Journal of Psychotherapy, 36(1), 45–60.

Hedegaard, A. E. (2018). Når supervision bliver svært – en undersøgelse af svækkelser på supervisionsalliancen. Magasinet P., 8, 20-22.

Hedegaard, A. E. (2017). Reparation af svækkelser på supervisionsalliancen – resultater fra en dansk undersøgelse. Psyke & Logos, 38(2).

Hedegaard, A. E. (2016). Supervisionsalliancen: Et longitudinelt processtudie af svækkelser i supervisionsalliancen. Aalborg Universitetsforlag.  Ph.d.-serien for Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet https://doi.org/10.5278/vbn.phd.hum.00059

Hedegaard, A. E. (2013). Psykodynamisk perspektiv på svækkelser og brud i supervisionsalliancen. Matrix, 30(3), 174-197.

Hedegaard, A. E. (2011). Noviceterapeutens læringsproces og udfordringer – hvordan trænes psykologistuderende til det psykoterapeutiske arbejde? Matrix, 28(4), 258-272.

bottom of page